Ås 7


Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike.

Fjord, Skog, Øy, Ås

Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike.

Fjord, Skog, Øy, Ås

Knud Knudsen

Parti ved Tyrifjorden, Ringerike.

Mann, Fjord, Ås, Steinbord

Knud Knudsen

Parti fra Norderhov, Ringerike

Vei, Fjord, Tregjerde, Skigard, Ås

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

Vei, Arbeider, Gravemaskin, Brakker, Jernbaneskinner, Trillebår, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Treplank, Ås

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk., Simonsvik pr. Bergen 1916]

Vei, Bolighus, Flaggstang, Industriutbygging, Trebro, Valseverk, Metalvarefabrikker, Ås, Anleggsbane

Atelier KK

Tre, Bolighus, Villa, Vann, Ås