Kors 3


Lorentz Diderich Klüwer

Antiqvariske Iagtagelser paa en Reise gjennem Dele af det norden- og søndemfjeldske Norge i Aaret 1823.

Tegninger, Antikvariske opptegnelser, Tønsberg, Prestegjeld, Antikvariske tegninger, Kirke, Kirker, Kirkevinduer, Kors, Gravsteiner, Drikkehorn, Kristendom

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antikvariske Oplegnelser, efterladte Papirer

1800-tallet, Norge, Blandet innhold, Historie, Stavanger, Kors, Stenkors, Sola, Gravfelt, Ullandhaug, Rogaland

Eivind Stenersen Engelstad

Brev fra Eivind Engelstad til Haakon Shetelig. 1947.

1947-01-30

Ridder, Arkeologi, Brev, Bergens Museum, Kors, St. Olavs Orden