Forsvarsskrift ang. kirkeritualet 1


Eilert Hagerup's Forsvar-Skriftt for den Danske Evangeliske Kirche-Rituals forskriftt om den loulige skrifttemaal og Afløsning.

1700-tallet, Religiøse skrifter m.m., Kirkehistorie, Religion vedk, Danmark vedk., Forsvarsskrift ang. kirkeritualet, Skriftemaal