Teknologi 19


Dietrichson

Dalströms Togtelegraf

Teknologi

Ukjent

Det elektriske Lys anvendt i Lægekunsten

Teknologi

Ukjent

Dampkraftens Værd

Teknologi

Jørgen Brunchorst; Henrik Mohn; Emil Christian Hansen; Alfred Burgerstein

Naturen. Nr. 2, Februar 1888, 12te. Aargang

Botanikk, Teknologi, Oseanografi

Edisons nye fonograf.

Teknologi

Jørgen Brunchorst; Fridtjof Nansen; George Romanes

Naturen. Nr. 8, August 1889, 13de. Aargang

Zoologi, Insekter, Polarekspedisjon, Polarforskning, Teknologi, Oppfinnelser, Fiskeri

Ukjent

Grafofonen.

Teknologi, Oppfinnelser

Jørgen Brunchorst; Gerhard Armauer Hansen; F. Arentz; Axel Gudbrand Blytt; Ragnvald Knudsen

Naturen. Nr. 2, Februar 1890, 14de. Aargang

Geologi, Medisin, Astronomi, Polarforskning, Teknologi, Vitenskap

F. Arentz

Mekanisk telefonering.

Teknologi

Jørgen Brunchorst; F. Arentz; Emil von Marenzeller

Naturen. Nr. 8, August 1890, 14de. Aargang

Marinbiologi, Teknologi, Entomologi

F. Arentz

Fremtidens drivkraft. - Krafttransport ved trykluft.

Teknologi

Jørgen Brunchorst; Thomas Christian Thomassen; Barthold Hansteen Cranner; Marcus Hartog

Naturen. Nr. 8, August 1892, 16de. Aargang

Geologi, Nekrologer, Zoologi, Teknologi, Vulkanologi, Dampmaskin

Ukjent

Dampmaskinens historie.

Teknologi, Dampmaskin

E. Hospitalier

Telegrafering af billeder

Teknologi, Telegraf

N. Thingberg Thomsen

Aarhundredets tændstikker.

Kjemi, Teknologi

A. Falkenberg

Marsovne som elektriske centralstationer.

Teknologi

Ragnar Barmann; Joh. H. West

Poulsens telefonograf.

Teknologi

Kurt Arndt

Hvorledes maaler man temperaturer?

Teknologi

Ukjent

Oppfindelser i vorden.

Teknologi, Vitenskapshistorie