Glasstak 9


Atelier KK

[Interiør, Telegrafbygningen. Ekspedisjonshall og skranker]

Mann, Arkitekt, Skranke, Hall, Offentlige kontorer, Telefonselskap, Arkitekter, Glasstak

Atelier KK

[Spisesalen på Hotel Norge, med personale]

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bord, Søyler, Servitør, Spise- og dansesal, Hoteller, Glasstak, Hovmester

Atelier KK

[Spisesal og "Røde Sal" på Hotel Norge]

Stol, Vindu, Lampe, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Kart, Bord, Søyler, Spise- og dansesal, Hoteller, Glasstak

Atelier KK

["Røde Sal" på Hotel Norge]

Stol, Vindu, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Bord, Spise- og dansesal, Hoteller, Pilaster, Glasstak

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Interiør og innredning, Loft, Glasstak, Gardintrapp

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Interiør og innredning, Glasstak

Atelier K. Knudsen

[Nordenfjeldske Dampskipsselskap]

Interiør og innredning, Trekasse, Tønne, Glasstak

Norvin Reklamefoto

[Interiør, Forum kino]

Arkitekt, Dør, Kino, Hall, Arkitekter, Kinematografer, Fliser, Glasstak

Norvin Reklamefoto

[Interiør, Forum kino]

Arkitekt, Dør, Kino, Hall, Arkitekter, Kinematografer, Fliser, Glasstak