Sildeoljefabrikk 25


Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Kaianlegg, Fjord, Dampskip, Brakker, Kontor, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Kaianlegg, Lasteskip, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1916]

Kaianlegg, Fjord, Fraktefartøy, Industriutbygging, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca. 1918]

Kaianlegg, Rørgate, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Fabrikkområdet til A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik ca 1918]

Kaianlegg, Lasteskip, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

Knarrevik

Kaianlegg, Kontor, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Parti fra Knarrevik, 1916]

1916-10-21

Mann, Bolighus, Tønne, Skur, Gjødningsstoffer, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Knarrevik. Parti fra havneområdet 1916]

1916-10-21

Mann, Kaianlegg, Lekter, Fraktefartøy, Stillas, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Kaianlegg, Fjord, Lekter, Fraktefartøy, Anleggsbane, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[A/S Knarrevik Olie og Fodermelfabrik 1916]

Bolighus, Fjord, Brakker, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Fra A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik]

Kaianlegg, Fjord, Kran, Skorstein, Brakker, Kontor, Rørgate, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Kaianlegg, Dampskip, Skorstein, Havnesilo, Boligfelt, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[A/S Den Norske Superfosfatfabrik, Knarrevik 1916]

Kaianlegg, Bolighus, Rørgate, Havnesilo, Gjødningsstoffer, Kunstgjødsel-fabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Eksteriør fra fabrikk i tre etasjer, på en kai.]

Kaianlegg, Bolighus, Fiskebåt, Tårn, Helletak, Skorstein, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Oversiktsbilde av fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Bolighus, Fiskebåt, Tårn, Bakeri, Skorstein, Våg, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Oversiktsbilde av fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Bolighus, Naust, Bakeri, Våg, Landhandel, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Oversiktsbilde over fabrikken og omgivelser]

1924-10-03

Bolighus, Naust, Fiskebåt, Bakeri, Våg, Landhandel, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Eksteriør av fabrikken med personalet utenfor]

1924-10-03

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Vindu, Arbeider, Ark, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Datert 3-10-24. Einar O. Hausvik & co. Hermetikk- og sildeoljefabrikk, Hetlevik på Askøy]

1924-10-03

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Vindu, Arbeider, Hermetikkfabrikk, Sardinfabrikk, Sildoljefabrikker, Sildeoljefabrikk, Hermetikfabrikker

Atelier KK

[Flesland fabrikker]

Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Flesland fabrikker]

Fisk, Industriområde, Traktor, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Flesland fabrikker]

Fisk, Arbeider, Industriområde, Traktor, Sildeoljefabrikk

Atelier KK

[Flesland fabrikker]

Fisk, Industriområde, Traktor, Sildeoljefabrikk

Widerøe's Flyveselskap A/S

Flesland Fabrikker A/S

1955-06-11

Oversiktsbilde, Flyfoto, Sildeoljefabrikk

Widerøe's Flyveselskap A/S

[Flesland fabrikker A/S]

1955-06-11

Oversiktsbilde, Flyfoto, Sildeoljefabrikk