Lovkommisjon 1


Christian Magnus Falsen

Brev fra statssekretær Fredrik Due til Christian Magnus Falsen den 29. august 1829.

1829-08-29

Lovkommisjon, Sykdom, Permisjon, Høyesterettsjustitiarius