Handel vedk. 7

Samlinger knyttet til Handel vedk.

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0021
 • ubb-ms-0024
 • ubb-ms-0026
 • ubb-ms-0070
 • ubb-ms-0082
 • ubb-ms-0088
 • ubb-ms-0092
 • ubb-ms-0097
 • ubb-ms-0174
 • ubb-ms-0178
 • ubb-ms-0183
 • ubb-ms-0184
 • ubb-ms-0185
 • ubb-ms-0192
 • ubb-ms-0211
 • ubb-ms-0213
 • ubb-ms-0214
 • ubb-ms-0231
 • ubb-ms-0245
 • ubb-ms-0246
 • ubb-ms-0254
 • ubb-ms-0255
 • ubb-ms-0258
 • ubb-ms-0278
 • ubb-ms-0342
 • ubb-ms-0345
 • ubb-ms-0353
 • ubb-ms-0388
 • ubb-ms-0423
 • ubb-ms-0429
 • ubb-ms-0438
 • ubb-ms-0445
 • ubb-ms-0446
 • ubb-ms-0448
 • ubb-ms-0449
 • ubb-ms-0454
 • ubb-ms-0460
 • ubb-ms-0468
 • ubb-ms-0497
 • ubb-ms-0509
 • ubb-ms-0515
 • ubb-ms-0531
 • ubb-ms-0534
 • ubb-ms-0574
 • ubb-ms-0645
 • ubb-ms-0648
 • ubb-ms-0653
 • ubb-ms-0697
 • ubb-ms-0773
 • ubb-ms-0814-816
 • ubb-ms-0860-7-10
 • ubb-ms-0862
 • ubb-ms-0869-9-l
 • ubb-ms-0879
 • ubb-ms-1062

Ukjent

Bergens Byes og Det Hanse-Stædiske Contoirs samt Eendeel Bergens Byes PrivilegierBarber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592 , Barber- Laughs Articler og Trundhiems med Bergens byes om de 4re Søelehnes Handel Passerede ældgamle Domme og Previlegier fra Anno 1592.

Bergen, Privilegier vedk., Bergenske laugs-privilegier, Bergen vedk, Love, Tyske kontor i Bergen vedk., Handelshistorie vedk., Handel vedk., Prekener, Testamenter, Tyske kontor, Hansatiden, Hanseatene, Bergens byes privilegier, Tyske kontors (Bergen) privilegier, Trondhjems byes privilegier

Christian Magnus Falsen

Om den sande og falske Handelsaand. Et foredrag holdt 1812.

1800-tallet, Handel vedk., Foredrag, Norge, Handelshistorie, Taler og foredrag, Handelsaand

Afhandling om Brygden og Brygdefangsten.

Zoologi, Brev, Tegninger (og illustrationer), Bergen vedk, Bergens stift vedk., Fiskerier vedk., Handel vedk., Brygdefangst

[Diverse historiske dokumenter samlet av W.F.K. Christie med flere]

Kulturhistorie, Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Arkeologi, Brev, Historie, Tegninger (og illustrationer), Historisk-antikvariske skrifter, Kirkehistorie, Religion vedk, Juridisk literatur, Skibsfart vedk., Bergen vedk, Skrifter av blandet indhold, Bergens stift vedk., Dikt, Poesi, Christies manuskripter, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Kirker vedk., Jordegods og jordebøker vedk., Danmark vedk., Biografier og personalhistoriske optegnelser, Indberetninger til museets direktion om reiser etc., Kataloger (registre, fortegnelser o. l.), Domme, Bergens museum vedk., Aktstykke, Hjemmelsdokumenter, Gratulation til stiftsbefalingsmand Schouboe, Tilder, gaard, Begivenheterne i Kjøbh. 1771-72, Fiskerier vedk., Jordskjælv i Noreg, Handelshistorie vedk., Handel vedk., Primstav, Sverrige vedk., Bergenstryk, Aposteldage paa den gl. Primstav, Meyers manuskripter, Topografi, Trykt hefte med billeder av Struensee og Brandts liv, Skjøter, folik og dommer fra det trondhjemske i tiden 1604 – 1779, Klostre vedk, Brevveksling 1765 – 66 mellem Hilbr. Meyer og Hans Mossin om Apostelkirken i Bergen, Trondhjems stift, Helgener, Aktstykker vedk. processen mod Struensee og Brandt, Bernstorffs legat i Bergen, Helgendage paa den gl. primstav

Der Gesellen Boeck im Jakupsforden (Jakobsfjorden) undt Belgarden. 1604 - 1672. (Det tyske Kontor i Bergen vedk.).

Kulturhistorie, Foreninger og selskaper etc. ang., Bergen vedk, Antikvariske optegnelser og arkeologi, Tyske kontor i Bergen vedk., Handel vedk., Gesellen-Boeck im Jakupsfjorden undt Belgarden

[Dokument knyttet til Det Harmoniske Selskab og Sangerfestene for perioden 1769-1896]

Musikk, Bergen vedk, Sang, Musik vedk., Handel vedk., Sangerfest

Nordfar - Hovedbog for Bredsgaarden Stue No. 5 fra 1724-1740.

Hovedbok, Bergen vedk, Handel vedk., Nordlandshandel, Nordfar-bok, Tyskebryggen og Tyske kontor i Bergen