Løpehjul 3


Olai Schumann Olsen

[Bergens Museum, De naturhistoriske samlinger]

Gate, Museum, Barn i lek, Kirke, Knebukse, Løpehjul

Olai Schumann Olsen

Skuteviksveien

By- og småsteder, Gate, Bolighus, Barn i lek, Lue, Trehusbebyggelse by, Brostein, Strikkegenser, Løpehjul

Olai Schumann Olsen

[Gutter på vei til skolen. Ny Krohnborg skole.]

By- og småsteder, Gutt, Skole, Hverdagsklær, Knebukse, Barn i grupper, Elev, Barneskole, Strikkevest, Løpehjul