Vognfabrikk 1


Joh. F. Hammerstein

Regning til J. F. Hammerstein. 4. juni 1825.

1800-tallet, Regning, Kvittering, Vognfabrikk