Matematikk 16


F. Arentz

Regnestaven

Matematikk

Ukjent

Niels Henrik Abel

Matematikk

Ukjent

Niels Henrik Abel

Matematikk

Jørgen Brunchorst; Henry de Varigny; Jacob Johan Adolf Appelløf

Naturen. Nr.1, Januar 1893, 17de aargang

Zoologi, Matematikk, Biologisk stasjon

Ukjent

Søndagsbogstavet.

Matematikk

Jørgen Brunchorst; Henrik Mohn; Carl Anton Bjerknes; O. J. Lie-Pettersen; Axel Thue; Andreas Høyer; Anton Julius Stuxberg; Gaston Tissandier; Emanuel Czuber

Naturen. Nr.8-9, August-september 1893, 17de aargang

Naturvitenskap, Astronomi, Ornitologi, Zoologi, Matematikk, Vannkraftutbygging

Andreas Høyer

Hvorledes har vi faaet vort talsystem?

Matematikk

Ukjent

At finde ugedagen for en given dato

Matematikk

O. Dziobeck

Lidt om naturen energiforraad.

Matematikk

O. J. Lie-Pettersen; Hanna Maria Resvoll-Holmsen; S. Alsaker-Nøstdahl

Naturen. Nr 6, Juni 1919, 43de aargang

Botanikk, Matematikk, Fugler

S. Alsaker-Nøstdahl

Fra tallenes verden.

Matematikk

Peter Annæus Øyen; Hans Henrik Reusch; Martin Cecilius August Brinkmann; Sophus Septimus Henrichsen; S. Alsaker-Nøstdahl

Naturen. Nr 7-8, Juli-Augusti 1919, 43de aargang

Geologi, Fysikk, Nekrologer, Zoologi, Matematikk

S. Alsaker-Nøstdahl

Fra tallenes verden.

Matematikk

Haakon Hougen

Gehør og matematik

Matematikk, Musikk

Bjørn Trumpy; Torbjørn Gaarder; Jonas Ekman Fjeldstad; Erling Sivertsen; Georg Schou; Frits Johansen

Naturen. Nr. 7-8, Juli - August 1936, 60. årgang

Meteorologi, Zoologi, Kjemi, Geofysikk, Matematikk, Polarforskning, Biologi, Fiskeri

Jonas Ekman Fjeldstad

Geofysikk og matematikk.

Geofysikk, Matematikk