Snekkerlauget 568


Forhandlingsprotokol 1726 - 1839.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget, 1700-tallet

Forhandlingsprotokol 1839 - 1870.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Oldermandskabets Kopibok 1849 - 1865 samt Oldermandskabets Journal 1840- 1849.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Oldermandskabets Kopibok 1849 - 1865 samt Oldermandskabets Journal 1840- 1849.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Drengebok 1720 - 1796. Heri er indført ind- og utskrevne læredrenge.

Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget, 1700-tallet

Drengebok 1796 - 1840.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget, 1700-tallet

Drengebok 1844 - 1854.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Fortegnelse over Snekkerlaugets Mesteres Arbeidskraft [Svende og Drenge] ca. 1842-1866.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Regnskabsprotokol for Oldermanden 1839-1869. Heri indført hvert aars nye svende og drenge

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Regnskabsprotokol for Oldermanden 1847-1869.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Fortegnelse over Restancer og Mulkter 1854-1869.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Regnskabsprotokol for Snekkersvendene 1802-1847.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Regnskaps- og forhandlingsprotokoll for snekkersvennenes syke- og dødelade 1842-1880.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Regnskaps- og forhandlingsprotokoll for snekkersvennenes syke- og dødelade fra 1880 til dens opphør i 1885

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

"Kladder for Indtegt og Udgifter" for snekkersvendenes syke- og dødelade 1859-1880.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Fortegnelse over snekkersvennenes tidspenger, kvartalsbidrag, til syke- og dødelade 1841-1885

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indføringsbok for Bidrag til Laugskassen av Svende, som ikke er Medlemmer av Snekkersvendenes Sykelade 1859-1869.

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Snekkerlaugets Dokumenter fra ca. 1705. Væsentlig retsakter

Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget, 1700-tallet

Snekkerlaugets Dokumenter fra ca. 1705. Væsentlig retsakter

Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget, 1700-tallet

Snekkerlaugets Dokumenter fra ca. 1709. Væsentlig Retsakter

Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget, 1700-tallet

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget, 1700-tallet

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1839-04-22

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1827-02-06

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1826-07-18

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1825-11-03

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1827-06-14

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1820-10-12

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1824-05-20

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1809-08-28

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1809-08-28

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1810-11-08

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1805-04-16

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1807-04-04

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1804-07-31

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1804-05-24

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1804-03-14

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1803-11-08

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1803-10-13

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1803-09-06

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1803-03-29

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1801-07-29

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1801-05-16

1800-tallet, Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1799-07-23

Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget, 1700-tallet

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1799-07-20

Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget, 1700-tallet

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1799-05-11

Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget, 1700-tallet

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1799-03-19

Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget, 1700-tallet

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1799-09-09

Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget, 1700-tallet

Indkomne Brever m. m. 1739-1870

1793-10-29

Bergenske laugs-arkiver, Snekkerlauget, 1700-tallet