Verge 2


Skifte etter Christian Magnus Falsen sin mor Anna Henrikka Petronelle Mathiesen. Oppgjør mellom brødrene og søsters ektemann om hvordan den ugifte søsteren skal bli underholdt 1825

Gjeld, 1800-tallet, Regnskap, Skifte, Arveoppgjør, Sparebank, Vergemål, Debitor, Broderlodd, Arv, Verge, Løsøre, Søsterlodd, Bo

Werner

Brev til Artilleri Kaptein Møller fra H Werner 13. februar 1835.

1835-02-13

1800-tallet, Verge, Dom, Overformynderiet, Søksmål