Botanisk hage 34


Bergens Museum

Museum, Gatelys, Botanisk hage

Ukjent

[Bergen museum]

Arkitektur og byggeskikk, Hage, Museum, Bygninger, Botanisk hage, Eksteriør

Mittet & Co.

Bergen, Museet

Museum, Bolighus, Gatelys, Kirke, Botanisk hage

Museet

Museum, Botanisk hage

Gustav Brosing

Musehagen

Museum, Statue, Park, Botanisk hage

Gustav Brosing

Musehagen

Museum, Park, Botanisk hage

Gustav Brosing

[Musehagen]

Museum, Park, Botanisk hage

Gustav Brosing

[Musehagen]

Museum, Park, Botanisk hage, Portal

Gustav Brosing

[Musehagen]

Museum, Statue, Park, Botanisk hage, Murhus

Ukjent

[Bergens museum]

Museum, Botanisk hage

Ukjent

Musehaven

Mann, Kvinne, Gate, Hage, Museum, Gatelys, Botanisk hage

Ukjent

Musehaven 26.09.1934

1934-09-26

Museum, Botanisk hage, Murhus

Ukjent

Musehaven 26.09.1934

1934-09-26

Botanisk hage

Ukjent

[Carl Bjørn Olsen i Musèhagen. Ca. 1910]

Universitet og forskning, Museum, Gutt, Statue, Botanisk hage, Matrosdress

Sverre W. Monsen

Moi Turisthotell, 1928.

Arkitektur og byggeskikk, Mann, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Botanisk hage, Sanatorium

Bergen. Museumshagen

Postkort, Museum, Statue, Botanisk hage, Basseng

Olaf Andreas Svanøe

Bergen-Museet

Postkort, Museum, Botanisk hage

Gustav Emil Mohn

[Wilhelm Anton Mohn]

Flagg, Gutt, Botanisk hage, Jerngjerde, Barneklær, Guttefrakk, Matroslue

Birger Huun

[Muséhagen]

Blomster, Botanisk hage

Jacob Blaauw Kooter

6.album Med Solviken til Singapore Penang og Hoitow Oktober 1930

Fritid og fest, By- og småsteder, Skip, Ferie, Havn, Tempel, Botanisk hage

Jacob Blaauw Kooter

Album uten tittel [Bilder fra Øst-Asia]

Fritid og fest, Arkitektur og byggeskikk, Skip, Marked, Markedsplass, Rismark, Tempel, Botanisk hage, Plantasje, Ape, Sampan

Atelier KK

[Bergens Museums hundreårsjubileum. Professor Kolderup til venstre]

1925-04-25

Mann, Professor, Museum, Botanisk hage, Jubileum, Frakk, Flosshatt

Atelier KK

[En gruppe mennesker utenfor Naturhistorisk museum]

Gruppe, Professor, Museum, Vindu, Botanisk hage, Arkeolog, Muséer

Atelier KK

[En gruppe mennesker utenfor Naturhistorisk Museum ca 1927]

Gruppe, Professor, Museum, Vindu, Botanisk hage, Arkeolog, Muséer

K. Knudsen & Co.

Bergens Museum

Universitet og forskning, Postkort, Museum, Botanisk hage

K. Knudsen & Co.

Bergens Museum

By- og småsteder, Postkort, Museum, Botanisk hage

Atelier KK

Bergen- Museparken.

Oversiktsbilde, By- og småsteder, Postkort, Museum, Botanisk hage

Atelier KK

Bergen-Museparken

Postkort, Blomster, Botanisk hage

Atelier KK

Bergen: Museparken

Postkort, Museum, Botanisk hage

Atelier K. Knudsen

Bergens Museum.

Postkort, Museum, Botanisk hage

Olai Schumann Olsen

[Bergens museum, De naturhistoriske samlinger. Musehagen]

Museum, Botanisk hage

Olai Schumann Olsen

[Naturhistorisk museum, Musehagen]

Hage, Museum, Park, Botanisk hage

Olai Schumann Olsen

Bergen. Bergen Museum. Hagen detalj

Museum, Botanisk hage

Olai Schumann Olsen

Bergen. Bergen Museum, botaniske hagen

Museum, Botanisk hage, Planter