Worm (Jacob) ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde 0

Samlinger knyttet til Worm (Jacob) ulykkelige manuscript, hvis trykning dømte ham til døde

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0084