Forelesninger 1

Samlinger knyttet til Forelesninger

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

 • ubb-ms-0163
 • ubb-ms-0182
 • ubb-ms-0333
 • ubb-ms-0351
 • ubb-ms-0392
 • ubb-ms-0406
 • ubb-ms-0500
 • ubb-ms-0501
 • ubb-ms-0657
 • ubb-ms-0699
 • ubb-ms-0712
 • ubb-ms-0717
 • ubb-ms-0738
 • ubb-ms-0740
 • ubb-ms-0757
 • ubb-ms-0777-L
 • ubb-ms-0790-B-21
 • ubb-ms-0797
 • ubb-ms-0811-G
 • ubb-ms-0846-f

Martin Hendriksen Vahl; Carl von Linné

[Prælectiones privatissimæ]

1770

Botanikk, Zoologi, Vitenskapshistorie, Entomologi, Brev, Botanik, 1700-tallet, Sverrige vedk., Forelesninger