Trykkpresse 6


Atelier KK

[Interiør fra John Griegs boktrykkeri A/S ca. 1921]

Trykkeri, Boktrykkerier, Trykkpresse

Atelier KK

[Interiør fra Bergens Tidendes lokaler ca. 1921]

Avis, Arbeider, Trykkpresse, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Nygårdsgaten 5 ca. 1921]

Avis, Arbeider, Trykkpresse, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra trykkeri]

Avis, Trykkeri, Boktrykkerier, Trykkpresse, Bladekspeditioner

Atelier KK

[Interiør fra trykkeriet til Bergens Aftenblad]

1928-02-21

Avis, Trykkpresse, Bladekspeditioner

Norvin Reklamefoto

[Interiør fra Handelstrykkeriet A/S]

1953-03-31

Mann, Kvinne, Kvinner i arbeid, Trykkeri, Trykkpresse