Trematerialer 35


Gustav Brosing

Nordahlsgården

1957-06-29

Sjøbod, Havnebod, Forretningsgård, Tønne, Trematerialer

Ukjent

["Arbeidsstokken hos L.P. Johannessen"]

Mann, Trematerialer, Arbeider, Skyggelue, Arbeidsklær

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Trematerialer, Byggeplass, Steinmur

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Trematerialer, Byggeplass

Ukjent

[Fra byggingen av Neevengården]

Mentalsykehus, Trematerialer, Byggeplass, Arbeider

Jørgen Grinde

[FN i Egypt 1959]

Militæruniform, Soldat, Trematerialer, Lastebil, Arbeider, Gruppe, Offiser, FN, UNEF, 35 mm, Kontaktkopi, Piggtråd, Mine

Knud Knudsen

Parti fra Faldeide i Nordfjord

Kaianlegg, Naust, Trematerialer, Trelast, Fjord

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger.

Mann, Fjell, Robåt, Trematerialer, Færing, Striesekk, Fjord

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger.

Jente, Mann, Fjell, Naust, Gutt, Robåt, Trematerialer, Færing, Fjord, Hardangerbunad, Reisekiste, Fløyte, Pynting

Knud Knudsen

Parti fra Odde, Hardanger

Barn, Mann, Vei, Fjell, Bolighus, Naust, Hverdagsklær, Robåt, Trematerialer, Færing, Fjord, Hardangerjakt

Knud Knudsen

Parti fra Oppedalsbugten, Hardanger

Hest, Kaianlegg, Fjell, Havnebod, Trematerialer, Striesekk, Fjord, Hardangerjakt

Knud Knudsen

Parti af Vik, Eidfjord i Hardanger.

Bolighus, Naust, Uthus, Robåt, Trematerialer, Brygge, Tømmer, Fjord

Knud Knudsen

Udsigt fra Faleide i Nordfjord

Barn, Bolighus, Hverdagsklær, Robåt, Trematerialer, Brygge, Fjord

Knud Knudsen

Parti fra Faleide i Nordfjord.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Naust, Gutt, Tønne, Trematerialer, Fjord

Knud Knudsen

Parti fra Faleide i Nordfjord.

Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Naust, Tønne, Trematerialer, Fjord

Knud Knudsen

Parti fra Faleide i Nordfjord.

Kaianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Trematerialer, Fjord

Knud Knudsen

Parti mellem Bulken og Vossevangen.

Trematerialer, Jernbane, Vossebanen, Kvernhus, Bygdesag

Knud Knudsen

Parti af Esefjorden i Sogn

Gård, Naust, Trematerialer, Tømmer, Fjord

Knud Knudsen

Faleide i Nordfjord.

Barn, Kaianlegg, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Turisme, Naust, Hellestein, Hverdagsklær, Tønne, Trematerialer, Karjol

Knud Knudsen

Gjendeboden i Jotunheim

Turisme, Fjell, Friluftsliv, Trematerialer, Grind, Vann, Steingjerde, Turisthytte

Atelier KK

[Nøstegaten 23 a]

1916-08-02

Hest, Hestekjerre, Gatelys, Robåt, Tønne, Trematerialer, Brygge, Stige, Kran, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Nøstegaten 23 a]

1916-08-02

Hest, Hestekjerre, Sjøbod, Gatelys, Robåt, Tønne, Trematerialer, Brygge, Reklameskilt, Stige, Kran, Byggevarehandel, Skifer- & takstensforretninger, Bygningsartikler & cementstøperier

Atelier KK

[Fra anlegget av Norsk Valseverk, Simonsvik pr. Bergen 1916]

1916-09-22

Trematerialer, Telefonstolpe, Industriutbygging, Valseverk, Metalvarefabrikker, Anleggsbane

Severin Kannelønning

[Skip under bygging. "Expedit". 680 T.B.R. 1901]

Skipsbygging - verftsindustri, Trematerialer, Skur, Helletak, Arbeider, Slipper & mek. Verksteder

Atelier KK

[Interiør. Møbelfabrikk ca. 1926. Sag maskineri, drivreimer.]

Mann, Trematerialer, Verksted, Arbeider, Sag, Snekkere & møbelforretninger, Snekker og møbelforretning

Atelier KK

[Interiør. Møbelfabrikk. Flere arbeidere i bakgrunnen ca. 1926]

Fabrikk, Trematerialer, Arbeider, Snekkere & møbelforretninger, Snekker og møbelforretning

Knud Knudsen

Gjendeboden i Jotunheim

Turisme, Fjell, Friluftsliv, Trematerialer, Grind, Vann, Steingjerde, Turisthytte

Knud Knudsen

Parti af Romsdalen

Vei, Fjell, Trematerialer, Arbeidsdoning, Dal

Knud Knudsen

Parti fra Heilbron 13-5.62

1862-05-13

By- og småsteder, Vei, Kanal, Næringsbygg, Trematerialer, Rekkverk, Bro, Fartøy

Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Trematerialer, Arbeider

Reidar Grønhaug

[Mazar-i-Sharif, Afghanistan, 1969]

Trematerialer, Arbeider

Norvin Reklamefoto

Helmers, E. -Olsen

1961-03-28

Trematerialer, Industriområde, Forskaling

Norvin Reklamefoto

Malekampanjen i Bergen

Gatelys, Trematerialer, Tregjerde, Postkasse, Treplank, Maling, Oppdragsfoto

Norvin Reklamefoto

Røde Kors

1953-09-12

Sykkel, Trematerialer, Byggeplass, Boligblokk, Drabantby, Eksteriør, Lagerskur, Rekkehus

Olai Schumann Olsen

Gård, Uthus, Tønne, Trematerialer