Brannkorps 20


Ukjent

[Brannsjef Gjessing og Brannkorpset utenfor Hagerupsgården]

Brannbil, Brannmann, Stigebil, Brannvesen, Brannuniform, Hjelm, Brannkorps

Enoch Djupdræt

[Bryggebrannen, 6. febr. 1958]

1958-02-06

Brann, Brannslange, Brannuniform, Brannkorps

Ukjent

Øvelsestårn ved Lungegårdsvann nær Jernbanestasjon

Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

[Brannvogn]

Hest, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

Brandövelseplass ved Lungeg. vann

Hest, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

Stigevogn, Bergen Brandvæsen

Hest, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

[Brannvogn]

Hest, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

[Brannvogn]

Hest, Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps, Stigevogn

Ukjent

Øvelsestårn ved Lungegårdsvann

Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps

Ukjent

Øvelsestårn ved Lungegårdsvann

Stige, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps

Atelier KK

BMV-S. Brannvern 1945

Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Mekanisk verksted, Brannslange, Brannvogn, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

BMV-L. Brannverntropp 1945.

Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Mekanisk verksted, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

[Oversikt over brannbiler på Nygårdstangen]

Brannstasjon, Brannbil, Brannmann, Brannkorps

Atelier KK

[Bergen Branvæsen ved Rådhuset]

Brannbil, Brannmann, Brannvesen, Brannkorps

Atelier KK

[Bilde av Bergen Brandvæsen]

Hest, Hestekjøretøy, Brannbil, Brannvesen, Brannkorps

Atelier KK

[Brannøvelse med Bergen brandvæsen]

Brannmann, Brannvesen, Brannkorps

Atelier K. Knudsen

[Bergen Brandvæsen]

Uniform, Gruppe, Brannstasjon, Brannmann, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

[Brannbil]

Uniform, Stige, Brannbil, Brannmann, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

[Brannbil]

Uniform, Stige, Brannbil, Brannmann, Hjelm, Brannkorps

Atelier KK

[Bergen Brandvæsen under øvelse]

Brannstasjon, Brannmann, Brannkorps