Glassmaleri 15


Ukjent

[Nidarosdomen]

Vindu, Domkirke, Portal, Glassmaleri

Atelier KK

[Interiør. Kirke. Hovedmotiv glassmaleri]

1926-07-24

Glassmaleri

Atelier KK

[Interiør. Kirke. Hovedmotiv glassmaleri]

1926-04-26

Kirkeinteriør, Glassmaleri

Atelier KK

[Interiør fra Laksevåg kirke 1924. Våpenhuset]

Kirke, Dør, Benk, Kirkeinteriør, Glassmaleri, Våpenhus

Atelier KK

[Interiør Fana kirke. Koret med døpefont, alter, altertavle og vinduer]

1928-12-29

Kirke, Vindu, Arkitekt, Altertavle, Alter, Døpefont, Kirkeinteriør, Glassmaleri, Arkitekter

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Vindu på korets sørside]

Kirke, Vindu, Arkitekt, Glassmaleri, Arkitekter

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Vindu på korets nordside]

1928-12-29

Kirke, Vindu, Arkitekt, Glassmaleri, Arkitekter

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Vindu på korets sørside]

1928-12-29

Kirke, Vindu, Arkitekt, Glassmaleri, Arkitekter

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Vindu på korets nordside]

Kirke, Vindu, Arkitekt, Glassmaleri, Arkitekter

Knud Knudsen

[Fjell Kyrkje]

Kirke, Trebenk, Alter, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Kirkeinteriør, Glassmaleri

Knud Knudsen

[Interiør]

Interiør og innredning, Vindu, Glassmaleri

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Domkirke, Altertavle, Alter, Glassmaleri

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Interiør og innredning, Domkirke, Altertavle, Alter, Glassmaleri

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Interiør og innredning, Domkirke, Altertavle, Alter, Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk, Glassmaleri

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Interiør og innredning, Domkirke, Altertavle, Alter, Døpefont, Kirkebenk, Glassmaleri