Glassmaleri 15


Ukjent

[Nidarosdomen]

Vindu, Portal, Domkirke, Glassmaleri

Atelier KK

[Interiør. Kirke. Hovedmotiv glassmaleri]

1926-07-24

Glassmaleri

Atelier KK

[Interiør. Kirke. Hovedmotiv glassmaleri]

1926-04-26

Glassmaleri

Atelier KK

[Interiør fra Laksevåg kirke 1924. Våpenhuset]

Kirke, Dør, Benk, Glassmaleri, Våpenhus

Atelier KK

[Interiør Fana kirke. Koret med døpefont, alter, altertavle og vinduer]

1928-12-29

Vindu, Arkitekt, Kirke, Altertavle, Alter, Døpefont, Glassmaleri, Arkitekter

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Vindu på korets sørside]

Vindu, Arkitekt, Kirke, Glassmaleri, Arkitekter

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Vindu på korets nordside]

1928-12-29

Vindu, Arkitekt, Kirke, Glassmaleri, Arkitekter

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Vindu på korets sørside]

1928-12-29

Vindu, Arkitekt, Kirke, Glassmaleri, Arkitekter

Atelier KK

[Eksteriør Fana kirke. Vindu på korets nordside]

Vindu, Arkitekt, Kirke, Glassmaleri, Arkitekter

Knud Knudsen

[Fjell Kyrkje]

Kirke, Interiør, Trebenk, Alter, Prekestol, Døpefont, Kirkebenk, Glassmaleri

Knud Knudsen

[Interiør]

Vindu, Interiør, Glassmaleri

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Domkirke, Altertavle, Alter, Glassmaleri

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Interiør, Domkirke, Altertavle, Alter, Glassmaleri

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Interiør, Domkirke, Altertavle, Alter, Lysekrone, Prekestol, Kirkebenk, Glassmaleri

Norvin Reklamefoto

Riksantikvaren

1964-10-28

Interiør, Domkirke, Altertavle, Alter, Døpefont, Kirkebenk, Glassmaleri