Enkekassen 2


Hagbarth Falsen

Generalprokutør Falsens Regnskaper

Obligasjon, Panteobligasjon, 1800-tallet, Gård, Salg, Skjøte, Lønn, Næringsskatt, Brannkontigent, Forsikring, Kadett, Skatt, Skyld, Formueskatt, Enkekassen, Fattigskatt, Krigshospital, Skatteseddel, Leiekontrakt

Jonathan Julius Aars

Brev til Christian Magnus Falsen fra Enkekassens kasserer 9. mai 1825

1825-05-09

Gjeld, 1800-tallet, Enkekassen, Pensjon