Dugnad 3


Eduard Wilhelm Moss

[Hyttedugnad]

Friluftsliv, Fjell, Mann, Øks, Spade, Hytte, Langpipe, Dugnad

Carl Bjørn Olsen

[Vikinghytten]

Fjell, Arbeider, Stige, Hytte, Dugnad

Carl Bjørn Olsen

[Vikinghytten]

Fjell, Snø, Gruppe, Stige, Vinter, Hytte, Dugnad