Førstehjelp 2


Atelier KK

BMV-S. ind. luftv. Aktivstyrken 1945

Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Mekanisk verksted, Stillas, Hjelm, Førstehjelp, Sanitet

Atelier KK

BMV-L. Sanitetstropp 1945.

Skipsbygging - verftsindustri, Arbeider, Mekanisk verksted, Hjelm, Førstehjelp, Sanitet