Trøbil 2


[Liten gutt kjører trøbil på Strandkaien]

Kaianlegg, Fjordabåt, Gutt, Barn i lek, Brostein, Trøbil

[Liten gutt kjører trøbil]

Mann, Gutt, Barn i lek, Havneskur, Trøbil