Teologi 3


Henrich Larsen Scavenius

Manuskript fra Begyndelsen av 17-tallet

Prest, Kulturhistorie, 1700-tallet, 1600-tallet, Kirkehistorie, Religion vedk, Excerpter, Eksamenstestimonier, Skrifter av blandet indhold, Dagboksoptegnelser, Biografier og personalhistoriske optegnelser, Norge, Embetsmann, Testimonia publica quorundam rectorum, ca. 1685 – 1702, Sogneprest, Presteoffer i Gjerstad, Risør, Søndeled og Heien, 1710–14, Teologi, Gjerstad sognekalds indtægter

Uddrag af Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger ang. Ordinationer til Præster m.m.

Bergen, 1700-tallet, Prester, Teologi, Ordinasjoner

Bønnebok paa Pergament skrevet i Frankrike ca. 1350 (paa latin)

Musikk, Religiøse skrifter m.m., Religion vedk, Sang, kirkelig, Sang, Frankrike, Middelalderen, Bønnebøker (gamle), Teologi, Bønn, Frankrike vedk., Fransk, Liturgi, 1470-årene, 1480-årene