Nordhavsekspeditionen 2

Samlinger knyttet til Nordhavsekspeditionen

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0437
  • ubb-ms-0510

Ole Nordgaard

Nordhavsekspeditionen, 1876-78.

Reisebeskrivelser, Reiseskildringer, Nordhavsekspeditionen

Harald Ulrik Sverdrup

Maud-ekspedtionens videnskabelige arbeide 1918-19 og nogen av dets resultater

Nordhavsekspeditionen