Dekorasjoner 1


Theatrets Decoratjoner

1800-tallet, Bergen, Det Norske teater, Teater, Dekorasjoner