Sild 26


Marcus Selmer

Sildekværking i Espevær

Mann, Kvinne, Xylografi, Tømmer, Sildefiske, Sild

Leif Larsen

[Sildefiske]

Fisker, Robåt, Regntøy, Sydvest, Fiskegarn, Sildefiske, Sildesteng, Sild

Leif Larsen

[Sildefiske]

Fisker, Robåt, Regntøy, Sydvest, Fiskegarn, Sildefiske, Sild

Knud Knudsen

[Handel fra båtene]

Mann, Kvinne, Fisker, Fiskehandel, Robåt, Hverdagsklær, Sydvest, Sild

Knud Knudsen

Fra Vaarsildfisket ved Haugesund

Fiskebåt, Fisker, Sildefiske, Sildesteng, Sild, Blinker, Steng

Atelier KK

[Parti fra Bergen havn]

Fiskebåt, Fisk, Dampskip, Havn, Robåt, Sild

Atelier KK

[Interiør. Lager]

Fiskehandel, Trekasse, Arbeider, Lager, Sild- og fiskehandlere, Sild

Atelier KK

[Interiør. Lager]

Fiskehandel, Trekasse, Arbeider, Lager, Sild- og fiskehandlere, Sild

Atelier KK

[Fiskefartøy med store mengder sild]

1928-01-16

Fiskebåt, Fisker, Robåt, Sildefiske, Sild

Atelier KK

[Fiskefartøy med store mengder sild]

1928-01-16

Fiskebåt, Robåt, Sildefiske, Sild

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen]

1933-01-11

Fiskebåt, Fisker, Sild- og fiskehandlere, Sild

Atelier KK

[Sildefangst]

1933-01-11

Fiskebåt, Robåt, Sild

Atelier KK

[Sildeskuter, Bergen havn]

1933-01-11

Mann, Fiskebåt, Havn, Sild- og fiskehandlere, Sild

Atelier KK

[Sildefangst]

1933-01-11

Fiskebåt, Sild

Atelier KK

[Sildefangst]

1933-01-11

Fiskebåt, Robåt, Sild

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiskebåt, Fisker, Fisk, Bygd, Havn, Fiske, Havnelager, Fiskevær, Sildefiske, Sild, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiskebåt, Fisker, Fisk, Bygd, Havn, Fiske, Havnelager, Fiskevær, Sildefiske, Sild, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiskebåt, Fisker, Fisk, Fiske, Sildefiske, Sild, Vårsildfiske

Atelier KK

[Vårsildfisket ved Ferdje 1935]

Fiskebåt, Fisker, Fisk, Fiske, Fiskegarn, Sildefiske, Sild, Vårsildfiske

Knud Knudsen

[Handel fra båtene]

Mann, Kvinne, Fisker, Fiskehandel, Robåt, Hverdagsklær, Sydvest, Sild

Atelier K. Knudsen

Fra Vaarsildefisket ved Haugesund

Kvinne, Kvinner i arbeid, By- og småsteder, Bolighus, Gutt, Fiskeindustri, Tønne, Grunnmur, Sildefiske, Sild

Atelier K. Knudsen

Ørstadvik, Søndmør.

Mann, Postkort, Fisker, Fiske og fangst, Fisk, Fiske, Tønne, Sild

Atelier KK

[Vårsildfiske 1935. Fedje]

Arbeidsklær, Postkontor, Fiskebåt, Fisker, Fiske, Sildefiske, Sild

Atelier KK

Vårsildfiske 1935. Fedje.

Arbeidsklær, Postkort, Fiskebåt, Fisker, Fiske, Sildefiske, Sild

Atelier KK

[Vårsildfiske, Fedje]

Arbeidsklær, Postkort, Fisker, Fiske, Sydvest, Sildefiske, Sild

Atelier KK

[Sildefiske, Fedje]

Arbeidsklær, Postkort, Fisker, Fisk, Fiske, Tønne, Sildefiske, Sild