Håndverkerlaug 0

Samlinger knyttet til Håndverkerlaug

Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0972-II-35
  • ubb-ms-0972-II-36
  • ubb-ms-0972-II-37
  • ubb-ms-0972-II-39
  • ubb-ms-0972-II-40