Setteri 1


Atelier KK

[Interiør fra setteriet til Bergens Tidende ca. 1921]

Avis, Arbeider, Bladekspeditioner, Setteri