Ornitologi 113


Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 25: [Svart-Kraake]

Naturhistorie, 1800-tallet, Ornitologi, Zoologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 39: [Anas spectabilis]

Naturhistorie, 1800-tallet, Ornitologi, Zoologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 42: [En for den Scandinaviske, end og for den Europæiske Fauna nye Falk-Art.]

Naturhistorie, 1800-tallet, Ornitologi, Zoologi, Vitenskapshistorie, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 43: [Prut-Gaas/:anser torquatus:/]

Naturhistorie, 1800-tallet, Ornitologi, Zoologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 44: [Podiceps minor]

Naturhistorie, 1800-tallet, Ornitologi, Zoologi, Norge

Wilhelm Frimann Koren Christie

Antegnelser vedk. Opbevaring af naturhistoriske Gjenstande m. m. 98: [Kjeld, Tjeld]

Naturhistorie, 1800-tallet, Ornitologi, Zoologi, Norge

Iver Ancher Heltzen

Nomenclator til Helgelands Flora, Mammalia, Ornithologie, Amphibier og Icthyologie.

Botanikk, 1800-tallet, Fisk, Ornitologi, Amfibier, Helgelands flora, Blomster, Planter

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Henrik Mohn; Robert Collett

Naturen. Nr. 3, Mars 1877, 1. årgang

Paleontologi, Ornitologi, Forskningsekspedisjon

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; N. Wulfsberg; Thorstein Hallager Hiortdahl

Naturen. Nr. 7, Juli 1877, 1. årgang

Naturvitenskap, Astronomi, Ornitologi, Zoologi, Kjemi

Ukjent

En farlig Redeplyndrer

Ornitologi

Hans Henrik Reusch; Leonhard Hess Stejneger; Franz Keller-Leuzinger

Naturen. Nr. 11, November 1877, 1. årgang

Naturvitenskap, Geologi, Ornitologi, Geografi

Leonhard Hess Stejneger

Fuglenes Vandringer

Ornitologi

Hans Henrik Reusch; Leonhard Hess Stejneger; Friedrich Merkel

Naturen. Nr. 12, Desember 1877, 1. årgang

Naturvitenskap, Geologi, Fysikk, Ornitologi

Leonhard Hess Stejneger

Fuglenes Vandringer

Ornitologi

Hans Henrik Reusch; Hans Geelmuyden; Arthur Frederik Feddersen; Axel Gudbrand Blytt

Naturen. Nr. 3, Mars 1878, 2. årgang

Geologi, Botanikk, Astronomi, Ornitologi

Ukjent

Varsleren

Ornitologi

Hans Henrik Reusch; F. C. Schübeler; Jacob Bøckmann Barth; Karl Hesselberg; John Tyndall

Naturen. Nr. 8-9, August - September 1878, 2. årgang

Medisin, Botanikk, Meteorologi, Ornitologi, Zoologi

Jacob Bøckmann Barth

Om Overensstemmelsen mellem Fuglenes Intelligents og deres Opholdssteder, Næring og Levevis

Ornitologi

Hans Henrik Reusch; Jacob Bøckmann Barth; Carl Anton Bjerknes

Naturen. Nr. 5, Mai 1879, 3. årgang

Geologi, Fysikk, Ornitologi

Jacob Bøckmann Barth

Fagergaasen

Ornitologi

Hans Henrik Reusch; Sophus Tromholt; F. C. Schübeler; Alfred Brehm; Dietrichson; Jacob Stenersen Worm-Müller

Naturen. Nr. 8-9, August - September 1879, 3. årgang

Botanikk, Astronomi, Ornitologi, Geografi

Alfred Brehm

Jagtfalken

Ornitologi

Carl Frederik Krafft; Leonhard Hess Stejneger; Hans Geelmuyden; Ludvig Schulerud

Naturen. Nr. 1, Januar 1881, 5te. Aargang

Ornitologi, Kommunikasjon, Kjemi, Tidsregning

Leonhard Hess Stejneger

Noget om Fuglenes Vandringer

Ornitologi

Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Henrik Mohn; Leonhard Hess Stejneger; Jacob Bøckmann Barth

Naturen. Nr. 2, Februar 1881, 5te. Aargang

Ornitologi, Skogbruk

Leonhard Hess Stejneger

Noget om Fuglenes Vandringer

Ornitologi

Carl Frederik Krafft; Martin Kristian Håkonson-Hansen; Jacob Bøckmann Barth; Jacob Sparre Schneider; A. Østerbol; Carl Frederik Fearnley

Naturen. Nr. 5, Mai 1885, 9de. Aargang

Meteorologi, Ornitologi, Insekter

Jacob Bøckmann Barth

Lavskrigen

Ornitologi

Carl Frederik Krafft; Gustav Adolph Guldberg; Karl Hesselberg; Johan Nordal Fischer Wille; J.C. Hvoslef

Naturen. Nr. 6, Juni 1885, 9de. Aargang

Botanikk, Meteorologi, Ornitologi, Biologi, Fotografi

J.C. Hvoslef

En Morgen mellem Fuglene i Minnesota.

Ornitologi

Carl Frederik Krafft; Martin Kristian Håkonson-Hansen; Jens Fredrik Schroeter; Leonhard Hess Stejneger; Karl Hesselberg; J.C. Hvoslef

Naturen. Nr. 10, Oktober 1885, 9de. Aargang

Astronomi, Meteorologi, Ornitologi, Geografi

J.C. Hvoslef

Fuglenes Vaartræk i det sydøstlige Europa

Ornitologi

Hans Henrik Reusch; Carl Frederik Krafft; Martin Kristian Håkonson-Hansen; F. C. Schübeler; Karl Hesselberg; A. Østerbol; James Alexandersønn Grieg

Naturen. Nr. 12, Desember 1885, 9de. Aargang

Meteorologi, Ornitologi, Næringsmidler

Ukjent

Dronten

Ornitologi

Jørgen Brunchorst; Hans Henrik Reusch; Leonhard Hess Stejneger; Fridtjof Nansen; Emil Christian Hansen

Naturen. Nr. 2, Februar 1887, 11. årgang

Botanikk, Ornitologi, Zoologi, Kjemi

Leonhard Hess Stejneger

Lundefuglene i det stille hav.

Ornitologi

Jørgen Brunchorst; Axel Severin Steen; Arthur Frederik Feddersen; Franz Bendt

Naturen. Nr. 10, Oktober 1890, 14de. Aargang

Astronomi, Fysikk, Nekrologer, Ornitologi, Zoologi, Teknik

Arthur Frederik Feddersen

Ederfuglen som nyttefugl paa Island.

Ornitologi

Jørgen Brunchorst; Walter B. Barrows; Clinton Hart Merriam; Alfred Rodler

Naturen. Nr. 11, November 1890, 14de. Aargang

Botanikk, Fysikk, Ornitologi, Jubileum, Vitenskap, Våpen

Walter B. Barrows; Clinton Hart Merriam

Spurven i Amerika.

Ornitologi

Jørgen Brunchorst; Klaus Hanssen; Carl Looft; John Lubbock; J. Collin

Naturen. Nr. 12, Desember 1890, 14de. Aargang

Medisin, Ornitologi, Zoologi, Biologi

J. Collin

Bør gift anvendes mod spurven?

Ornitologi

Jørgen Brunchorst; James Alexandersønn Grieg; Jacob Johan Adolf Appelløf; Christian Andreas Münster; J. Rosenthal; Emmanuel Ratoin

Naturen. Nr. 1, Januar 1891, 15de. Aargang

Naturvitenskap, Botanikk, Ornitologi, Zoologi, Mineralogi

Jacob Johan Adolf Appelløf

Bastarder blandt hønsefuglene.

Ornitologi

Jørgen Brunchorst; Axel Gudbrand Blytt; Adolf Skramstad; Jørgen Christian Aall Sandberg; E. Budde

Naturen. Nr. 1, Januar 1892, 16de. Aargang

Geologi, Medisin, Ornitologi, Zoologi

Adolf Skramstad

Tamme fugle.

Ornitologi

E. Budde

Rovfuglenes "kredsen".

Ornitologi

Jørgen Brunchorst; F. Arentz; Adolf Skramstad; C. Lang; Jonas Rein Landmark; Adolf Miethe; Heinrich Samter

Naturen. Nr. 4, April 1892, 16de. Aargang

Naturvitenskap, Botanikk, Astronomi, Meteorologi, Ornitologi, Zoologi, Vannkraftutbygging

Jonas Rein Landmark

En tam skovfugl.

Ornitologi

Jørgen Brunchorst; Ludvig Henrik Benjamin Schmelck; Yves Delage; Ole Nordgaard; Felix von Thümen; Heinrich Theen

Naturen. Nr. 6-7, Juni - Juli 1892, 16de. Aargang

Geologi, Botanikk, Ornitologi, Zoologi, Kjemi, Fysiologi, Geofysikk, Fiskeri