Frukttreplanting 5


Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Mann, Gutt, Hund, Hverdagsklær, Sydvest, Spade, Vest, Greip, Skinnbukse, Frukttreplanting

Knud Knudsen

Frugttræplantning i Hardanger

Mann, Gård, Jente, Kurv, Frukttrær, Hverdagsklær, Spade, Vanningskanne, Frukttreplanting

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger

Mann, Gutt, Hverdagsklær, Frukttreplanting

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger (Frugttræplantning)

Mann, Gutt, Sydvest, Steingjerde, Frukttreplanting

Knud Knudsen

Parti fra Hardanger (Frugttræplantning)

Mann, Gutt, Hverdagsklær, Sydvest, Frukttreplanting