Knud Knudsen i Bergen 26

Knud Knudsen hadde sitt atelier i Bergen fra 1863 til 1900, og han er kjent som en av de store Bergensfotografene. Bergensbildene er blant de eldste i samlingen, og mange av dem har store skader. Vi arbeider med digital restaurering av disse.