Illustrasjoner 0

Helt fra starten i 1877 har bruken av illustrasjoner vært en viktig del av den vitenskapelige formidlingen i Naturen, med både egenproduserte og innkjøpte illustrasjoner. De første 20 årene ble det brukt xylografier (trestikk), litografier og tegninger, før fotografiet ble vanlig i løpet av 1890-årene.