Naturen-prosjektet 0

Vi som har jobbet med Naturen-prosjektet har vekselvis blitt fascinert, forundret, og ikke minst distrahert av artikler, kortnotiser, innsendte brev, og av illustrasjonene. Og vi må bare innrømme at både produksjon av metadata og digitalisering har blitt forsinket i møtene med artikler om «Opiumsrøgende dyr» og den poetiske «Norske Vidnesbyrd om Nordlyslyden». I tillegg til alle distraksjonene, har arbeidet med Naturen vært et stort og omfattende prosjekt, inkludert produksjon av enorme mengder metadata.