Ny forskning 0

Leserne av Naturen fikk ta del i de store gjennombruddene, forskningsfrontene og debattene innenfor meteorologien, klimastudier, havforskning, relativitetsteorien, og den evige debatten om Darwinismen, også gjennom artikkelen «Darwinisme på barnekammeret» i 1892. I tillegg ble tidens naturfenomener referert og gjengitt i Naturen, og med tanke på at Bergens Museum hadde ansvaret for den norske Jordskjelvstasjonen, hadde tidsskriftet et særlig fokus på jordskjelv rundt om i verden. I flere nummer av Naturen oppfordres leserne til å sende inn sine egne jordskjelvobservasjoner fra lokale skjelv i Norge, eller få tilsendt spørreskjema. Vi kan bare nevne at dette etter hvert svært omfangsrike jordskjelvmaterialet, brev og innsendte spørreskjema, i dag bevares ved Spesialsamlingene.