Nye oppfinnelser 0

Redaksjonene i Naturen var ofte imponerende tidlig ute med å fange opp nye vitenskapelige oppdagelser og gjennombrudd, og hadde i tillegg en forkjærlighet for å formidle nye oppfinnelser og ny teknologi av ymse slag: telefon, den talende fonograf, fotofon, ebullioskop, pluviograf, telefonograf, og grafofon – for å nevne noen. Et annet eksempel er formidlingen av røntgenfotografiet, som Naturen presenterte allerede i april 1896, bare noen måneder etter Wilhelm Røntgens oppdagelse av det han kalte X-stråling 8. november 1895.