"Barn i arkivet" - Ressurser hos samarbeidende arkiv 0

Arkivforbundet

Arkivdagen


Fylkesarkivet i Vestland

Born i arkivet.

Born i arkivet. Musikkarkivet.


Interkommunalt arkiv Hordaland
Vær oppmerksom på at noe av materialet har sperringer da det ikke er eldre enn 100 år.

Møtebok, forhandlingsprotokoll for Ullensvang fattiggard, 1888-1916

Kopibok, Ullensvang fattiggard, Hesthamar, 1888-1904

Kopibok, Ullensvang fattiggard, Hesthamar, 1915-1922

Kinsarvik kommune, Ymse dokument vedk. eigedomen Hesthamar gard., Ullensvang fattiggard, Hesthamar, 1845-1894

Kinsarvik kommune, Ymse dokument vedk. eigedomen Hesthamar gard, Ullensvang fattiggard, Hesthamar, 1913-1929

Kinsarvik kommune, Ullensvang fattiggard, Hesthamar, Korrespondanse, 1905-1923

Kinsarvik kommune, Djønno ungdomslag, Lagsavisa Solglytt, 1895-1897

Kinsarvik kommune, Djønno ungdomslag, Lagsavisa Solglytt, 1914-1916

Kinsarvik kommune, Djønno ungdomslag, Lagsavisa Solglytt, 1916-1918

Ullensvang herad, Ullensvang fattiggard Hesthamnmer, Kronologisk ordna korrespondanse, 1888-1916

Voss kommune, Voss fattiggard / Heradsgarden, Protokoll, 1898-1909

Voss kommune, Postjournal for Voss fattiggard / Heradsgarden, 1900-1922

Voss kommune, Fortegnelse over dokumenter vedkommende Voss fattiggard / Heradsgarden, 1909-1924

Voss kommune, Voss fattiggard / Heradsgarden, Instruks for bestyreren v/ Voss Fattiggard, 1900

Askøy kommune, Kleppe ungdomslag, Bladet "Solglytt", 1911

Askøy kommune, Kleppe ungdomslag, Bladet "Solglytt", 1911


Bergen byarkiv, Bergen kommune

Arkivdagen 2021 - Barn i arkivene

Inspeksjonsprotokollene for fabrikktilsynene i Bergen, Fana og Laksevåg.

Barn understøttet av fattigvesenet i Bergen 1901-1915