Daniel Cornelius Danielssen 1815 – 2015

Av Ola Søndenå og Marianne Paasche

Bjørnstjerne Bjørnson kalte ham «en av de genialeste og lyseste naturer jeg har kjent», han var leder for Bergens Museum i nesten 30 år, var grunnleggeren av den moderne vitenskapelige lepraforskningen, var zoolog, stortingsmann og kulturpersonlighet, og fikk symbolsk nok et vulkankrater oppkalt etter seg på Jan Mayen. Mannen med den svarte kalotten og det hvite skjegget var et kraftsentrum av de sjeldne – sta, energisk og engasjert var han med på å prege samfunnsutviklingen i Bergen og Norge gjennom store deler av 1800-tallet. 4. juli 2015 feires 200-årsdagen til Danielssen, paradoksalt nok i en periode der hans kjære museumsbygning på Rakkarhaugen midlertidig står tom og forlatt, i det som burde vært et jubelår for å feire bygningens 150-års jubileum.

../../../../../../../../media/img/danielssen/dcd_katalog.pdf