"Barn i arkivet" - Fotografi av barn i arbeid 12

Barn dukker allerede opp på Billedsamlingens eldste fotografi, et daguerreotypi fra 1843, og på mange andre bilder i ulike fotografiske sjangere: familiebilder, portrett, gatebilder, feriebilder, bilder fra utlandet og så videre. Bildene inneholder også bilder av barn i arbeid.

I utgangspunktet er dette en sortering som Billedsamlingens første ansatte har utarbeidet, som har som funksjon å innsnevre den store tematikken. Den peker samtidig på et sosialt, historisk og kulturelt fenomen, og i forbindelse med arkivdagen 2021 ønsker vi å trekke ut akkurat dette emnet og gjøre det til en egen liten nettutstilling.

Noe av det første som blir tydelig når man ser på bildene, er selve fenomenet, at barn jobbet i forskjellige historiske perioder. Barn som jobbet i fabrikk, på gård, som avisbud, eller som skyssgutt (se også egen sak om dette). Bildene forteller om en fortid hvor barndom var annerledes enn i dag, med andre muligheter for sosial utjevning, utdannelse og helsetjeneste. Bildene fra andre kulturer som er tatt av nordmenn enten på reise eller jobb i den store verden, viser også barn som måtte arbeide. Et godt eksempel finnes blant sosialantropolog Reidar Grønhaugs bilder fra Afghanistan 1969, med gutter som sitter i en rekke foran noe som ligner på en stor type vev- eller fletteoppgave.

Temaet «barn i arbeid» er under utvikling etter hvert som samlingsarbeidet går fremover. Det blir også spennende å følge med på tilveksten, og se hva fotosamlingene våre kan bidra til av historisk kunnskap til en barneverden i forandring.