Arbeidsliv i 1870-årene 23

De eldste folkelivsbildene til Knudsen viser en sterk interesse for å dokumentere hverdags- og arbeidsliv slik det var i vestlandsbygdene på hans tid. Han viser både kvinnearbeid og mannsarbeid på gården, i en realistisk ikke-sminket stil langt forut for sin tid.