Økt vitenskapelighet 0

Gjennom de første tiårene på 1900-tallet endret og utviklet innholdet i Naturens seg, det ble mer strømlinjeformet vitenskapelig, utvalget av spektakulært kuriøse artikler og kortnotiser ble redusert. Formatet på artiklene ble lengre og i en viss grad mindre populærvitenskapelige, og gjenspeilte forskningfrontene i de stadig voksende fagmiljøene ved Bergens Museum. I tillegg åpnet Naturen i større grad enn tidligere opp for kulturhistoriske og arkeologiske artikler.