Fragmenter av ulike manuskripter - bundet inn i bøker 3

Pergament-fragmenter fra middelalderen ble etter Reformasjonen ofte gjenbrukt til å forsterke bokrygger. De fem fragmentene utstilt her kommer fra ulike middelalderske kodekser, og ble brukt til å binde ulike bøker. Sammen illustrerer de tidligmoderne bokbinderteknikker. Når det gjelder de individuelle fragmentene, er disse deler av et Breviarium (ubb-ms-1549-01-c & d) samt et ukjent verk, antagelig en teologisk avhandling (ubb-ms-1549-06). Alle dateres til 1200-tallet.