Kaupangerfragmentene 4

Under utgravningene og restaureringene av Kaupanger stavkirke i Sogn (1964–1965) ble disse fragmentene funnet under gulvet i koret. Det er sjelden at slike fragmenter dukker opp som arkeologiske funn, der de ble brukt. Som regel finner man dem i arkiver eller som deler av bokomslag. Fragmentene er skrevet både på norsk og latin, noe som understreker bruken av begge språkene i middelalderens kirkeliv.
Utgravningene ble ledet av Hans-Emil Lidén, og det var han som gav fragmentene til Universitetsbiblioteket.