Artikkel skapt av

Publisert: 1879

Utgitt av
Hans Henrik ReuschSignatur: ubb-tskr-naturen-1879-12-01


Dette dokumentet er knyttet til emnet Fysiologi

Relatert til: Sygdomme, fremkaldte ved Tobak

Er en del av

Naturen. Nr. 12, Desember 1879, 3. årgang

Utgitt av Hans Henrik Reusch, Christiania se mer


comments powered by Disqus