Artikkel skapt av

Publisert: 1887

Utgitt av
Bergens Museum

Utgitt av
Jørgen BrunchorstSignatur: ubb-tskr-naturen-1887-02-03


Dette dokumentet er knyttet til emnet Kjemi

Relatert til: Om luftens mikroorganismer

Er en del av

Naturen. Nr. 2, Februar 1887, 11. årgang

Udgivet af Bergens Museum, redigeret af Dr. J. Brunchorst se mer


comments powered by Disqus