Artikkel skapt av

Publisert: 1896

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1896-06-03


Dette dokumentet er knyttet til emnet Fisk

Relatert til: Arv og erhvervede egenskaber.

Er en del av

Naturen. Nr.6 Juni 1896, 20de aargang

Udg. Bergens museum. Red.: dr. J. Brunchorst se mer


comments powered by Disqus