Artikkel skapt av

Publisert: 1928

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1928-06-01


Dette dokumentet er knyttet til emnet Kjemi

Er en del av

Naturen. Nr. 6, Juni 1928, 52. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus