Artikkel skapt av

Publisert: 1929

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1929-07-01


Dette dokumentet er knyttet til emnet Kringkasting

Er en del av

Naturen. Nr. 7-8, Juli-August 1929, 53. årgang

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus