Artikkel skapt av

Publisert: 1930

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1930-01-02


Dette dokumentet er knyttet til emnet Zoologi

Er en del av

Naturen. Nr. 1, Januar 1930, 54. årgang

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! ... se mer


comments powered by Disqus